1. Ünite: Gezegenimizi Tanıyalım

Bu ünitede öğrencilerin; üzerinde yaşadığı Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varmaları ve Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler hakkında bilgi sahibi olmaları; Dünya’nın kara, hava ve su katmanlarından meydana geldiğini açıklamaları; bir model geliştirerek Dünya’nın şeklini ve katmanlarını zihinlerinde karşılaştırarak canlandırmaları amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

2. Ünite: Beş Duyumuz

Bu ünitede öğrencilerin; duyu organlarını tanımaları ve birbirleri ile olan temel ilişkileri kavramaları, duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun

Duyu Organlarının Görevleri

Duyu Organlarımız

Duyu Organlarımız

Miyop-Hipermetrop

Duyu Organlarımız

İşitme

Gözün Yapısı

Dilin Yapısı

Kulağın Yapısı

Gözün Yapısı

Nasıl Koku Alırız?

Kim 100 İster? - 1

Kim 100 İster? - 2

3. Ünite: Kuvveti Tanıyalım

Bu ünitede öğrencilerin; çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bunların hareket özelliklerini hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlamaları; itme ve çekmenin birer kuvvet olduğuna yönelik bilgi, beceri ve hareketli cisimleri durdurmaya çalışmanın tehlikeli olabileceği hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

4. Ünite: Maddeyi Tanıyalım

Bu ünitede öğrencilerin; duyu organları yoluyla maddeleri, sertlik/yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve pürüzlü/pürüzsüz olmalarına göre nitelendirmeleri; çeşitli maddelere dokunmanın, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna verebileceği zararları kavramaları ve maddeyi katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırmaları amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

5. Ünite: Çevremizdeki Işık ve Sesler

Bu ünitede öğrencilerin; gözlemleri sonucunda ışığın görmedeki, sesin işitmedeki rolünü fark etmeleri, çevrelerinde doğal/yapay olmak üzere çeşitli ışık ve ses kaynakları olduğunu keşfetmeleri ve bunları sınıflandırma becerisi göstermeleri amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

6. Ünite: Canlılar Dünyasına Yolculuk

Bu ünitede öğrencilerin canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırt etmeleri, yaşadıkları çevreyi tanımaları, temiz tutmaları, korumaları ve sevmeleri; doğal ve yapay çevreyi gözlemleyerek örneklerle açıklamaları, kaynak kullanımında tutumluluk, tasarruf bilinci kazanmaları ve bireysel sorumluluk almaları, ayrıca sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
Content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

7. Ünite: Elektrikli Araçlar

Bu ünitede öğrencilerin; çevrelerindeki elektrikli araçları gözlemleyerek bu araçların kullanım amaçlarını ve kullandığı elektrik kaynaklarını ayırt etmeleri; araçları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri; pilleri tanıyarak pillerin çeşitli cihazların çalıştırılmasında nasıl kullanıldığını keşfetmeleri ve pil atıklarının çevreye olan olumsuz etkilerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.


Konu ÖzetiVideoİnteraktifTest ve YazılıOyun
content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content