Yoğunluk

Kazanımlar 6.3.3. Yoğunluk Önerilen Süre: 8 ders saati Konu/Kavramlar: Yoğunluk, yoğunluk birimi 6.3.3.1. Yoğunluğu tanımlar ve birimini belirtir.             a. Yoğunluğun madde için ayırt edici bir özellik olduğu …

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kazanımlar 6.3.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Önerilen Süre: 6 ders saati Konu/Kavramlar: Fiziksel değişme, kimyasal değişme  6.3.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel …

Maddenin Tanecikli Yapısı

Kazanımlar 6.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı Önerilen Süre: 6 ders saati Konu/Kavramlar: Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı 6.3.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. Hareketli yapı ile ilgili titreşim, öteleme …

Sabit Süratli Hareket

Kazanımlar 6.2.2.1.Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. Sürat birimleri olarak (metre/saniye) ve (kilometre/saat) dikkate alınır. 6.2.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar Sabit Süratli Hareket Sürat: Bir cismin birim zamanda aldığı …

Bileşke Kuvvet

Kazanımlar 6.2.1. Bileşke Kuvvet  Önerilen Süre: 8 ders saati Konu/Kavramlar: Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt …

6.Sınıf Dolaşım Sistemi

Kazanımlar 6.1.4.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. 6.1.4.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir 6.1.4.3. Kanın yapı ve görevlerini kavrar. 6.1.4.4. Kan grupları arasındaki kan …

6.Sınıf Solunum Sistemi

Kazanımlar 6.1.3.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 6.1.3.2. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. 6.1.3.3. Solunum sisteminin sağlığını korumak için …

6.Sınıf Destek ve Hareket Sistemi

Kazanımlar 6.1.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 6.1.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Gün …