Kimya Endüstrisi

Kazanımlar 7.3.6. Kimya Endüstrisi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Kimya endüstrisi, kimya dernekleri, kimya sektörü 7.3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder. 7.3.6.2. Ülkemizdeki …

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

KAZANIMLAR 7.3.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Önerilen Süre: 6 ders saati Konu/Kavramlar: Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma 7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve …

Karışımların Ayrıştırılması

Kazanımlar 7.3.4. Karışımların Ayrıştırılması Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma 7.3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaştırma, …

Karışımlar

Kazanımlar 7.3.3. Karışımlar Önerilen Süre: 6 ders saati Konu/Kavramlar: Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü), çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar 7.3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. …

Saf Maddeler

Kazanımlar 7.3.2. Saf Maddeler Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri 7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin …

Maddenin Tanecikli Yapısı

Kazanımlar 7.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı  Önerilen Süre: 6 ders saati Konu/Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), iyon (katyon, anyon), molekül 7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir. 7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom …

Enerji Dönüşümleri

Kazanımlar 7.2.4. Enerji Dönüşümleri Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Enerjinin korunumu, sürtünmeyle kinetik enerji kaybı 7.2.4.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 7.2.4.2. Sürtünme kuvvetinin …

Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

Kazanımlar 7.2.3. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Önerilen Süre: 8 ders saati Konu/Kavramlar: Fiziksel iş, kinetik enerji, potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi 7.2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet …

Kuvvet – Katı Basıncı İlişkisi

Kazanımlar 7.2.2. Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi Önerilen Süre: 8 ders saati Konu/Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler (kuvvet, yüzey alanı), sıvı basıncını etkileyen değişkenler (derinlik, sıvının cinsi), basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları …